Corpjet.asia | Hỗ trợ ứng dụng của bạn lên một tầm cao mới

Hỗ trợ ứng dụng của bạn lên một tầm cao mới

Tiếp cận chính xác khách hàng mục tiêu - Mang đến lợi nhuận cao nhất ...

Kết nối với chúng tôi

CORP JET LÀ GÌ?

Corp Jet là công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực Truyền Thông và Quảng Cáo. Sản phẩm dịch vụ chính là cung cấp giải pháp Mobile Marketing kết hợp công nghệ AI cho doanh nghiệp giúp ứng dụng của doanh nghiệp tiếp cận gần hơn đến người dùng thực.

Xem thêm

200

Thành viên bao gồm:
Mediabuyer, Designer, Developers and Analysts

70k

Lượt tải app mỗi ngày

59

Dự án đã hoàn thành cho khách hàng

Dịch vụ nổi bật

Mobile Digital Marketing


AI Call Center


Mobile Ads

090 242 99 94